Second hand halskedja Cordell i 18K rödguld, 43cm

Springring. Säkerhetskedja. Bredd 4,8mm. Vikt 17,0g.

Pris: 12 900

Tradionellt butikspris: 28 000

Nyhetsbrevs kryss
integritet kryss

Integritetspolicy för Börjessons Guld & Konsthandels nyhetsbrev

Börjessons Guld & Konsthandel ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Börjessons Guld & Konsthandel ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på. Börjessons Guld & Konsthandel kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Börjessons Guld & Konsthandels andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar Börjessons Guld & Konsthandel bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.

Börjessons Guld & Konsthandel kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Börjessons Guld & Konsthandel använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Börjessons Guld & Konsthandel

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Börjessons Guld & Konsthandel genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Börjessons Guld & Konsthandel till nedan angivna kontaktuppgifter.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Börjessons Guld & Konsthandels hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Börjessons Guld & Konsthandel
Västra Hamngatan 15
411 17 Göteborg
Telefon: 031-13 31 77
Organisationsnummer: 556030–1441
Webbplats: https://borjessons.eu/

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Du hittar den gällande integritetspolicyn publicerad på denna sida.